Spring naar content

Nieuws

Specifieke vragen voor het thema van de audit 2011

10 juni 2011

Specifieke vragen voor het thema van de audit 2011 


In 2010 lag de focus van perinatale audit op de sterfte van kinderen die geboren zijn na 37 weken zwangerschapsduur. Deze groep maakt ruim een kwart uit van alle kinderen die perinataal overlijden.  Velen van hen zijn besproken. 
Ook in 2011 ligt de focus op deze groep.  Door de ervaring van afgelopen jaar worden een aantal specifieke vragen toegevoegd, aan uw auditbespreking en aan PARS.

Toch soms geen duidelijkheid


Het principe van de audit is: toetsing van de  geleverde zorg aan wat verstaan wordt onder goede zorg. Daarmee toetst de audit de zorg aan bestaande normen. Het is de vraag of er voldoende normen zijn om alle aspecten van de zorg te evalueren.  En daarmee is het de vraag of audit altijd de vinger op de zere plek kan leggen. Voorbeelden daarvan zijn de vragen naar beschikbaarheid en transport, belangrijke aandachtspunten uit het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte.

Veel besproken, maar natuurlijk niet alles even diepgaand 


U heeft met uw auditgroep veel sterfte geëvalueerd van kinderen die in 2010 zijn geboren na 37 weken zwangerschapsduur. U heeft substandaard factoren en verbeterpunten benoemd en ze vervolgens ingevoerd in PARS, het Perinatale Audit registratie Systeem.  Samenwerkingsverbanden gaan hiermee aan de slag. Daarnaast roepen de resultaten uit audit ook vragen op die input zijn voor verder (evaluatie)onderzoek.
Tijdens de auditbesprekingen moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden: de tijd is beperkt, waardoor niet alle zorgaspecten even uitgebreid aan bod konden komen. Sommige substandaard factoren vielen het meest op. Daardoor kwamen anderen niet altijd aan de orde.

Nu geen duidelijkheid of iets géén rol speelde


Dat betekent dat soms onduidelijk blijft of iets niet aan de orde was (het was geen probleem), of niet aan de orde kon komen (we hebben het probleem niet besproken). Audit is niet bedoeld om te tellen hoe vaak iets voorkomt! Toch is dit afgelopen jaar gaan wringen: iedereen stopt veel energie in audit en belangrijke vragen blijven toch onderbelicht. Vragen zoals  'wanneer en hoe vaak speelde de 24/7-uur beschikbaarheid van zorg een rol bij de perinatale sterfte van kinderen ouder dan 37 weken' zijn daardoor niet te beantwoorden. Komt het zo vaak voor als we denken? Dat geldt ook voor vragen rond transportproblemen of problemen met de overdracht en communicatie binnen de keten en de verschillende schakels in de keten.

Aanvullende vragen om iets meer te weten


Vrijdag 10 juni 2011 worden deze aanvullende vragen ingebouwd in PARS. Ze zijn bedoeld om u te 'triggeren' om stil te staan bij onderwerpen waarvoor nog geen normen bestaan of bij vragen die wel benoemd zijn, maar misschien ondergesneeuwd raken door een andere substandaard factor.

Thema's

De onderwerpen zijn niet nieuw: ze komen uit eerdere auditonderzoeken en uit het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: 


1. 24/7 uur beschikbaarheid 


2. Transportproblemen 


3. Afwachtend beleid 


4. Groeivertraging 


Download hier het volledige overzicht.
Mogelijk bieden de antwoorden meer inzicht in de keten, in de nieuwe aanknopingspunten voor verbeteringen in de zorg en voor gerichter onderzoek.

Andere veranderingen in PARS

  • Op verzoek van enkele samenwerkingsverbanden kunt u in PARS gegevens vast leggen van een audit van perinatale morbiditeit; 

  • PARS biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen een audit van het gehele samenwerkingsverband  of met een auditkernteam.

Meer informatie?


Zie de aangepaste handleiding voor PARS op het besloten deel van de website.