Spring naar content

Nieuws

19 juni 2014
Lagere babysterfte door gezamenlijke toetsing van verloskundige zorg
Intercollegiale toetsing van elk sterfgeval rond de geboorte, door de belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg, leidt tot een daling van de babysterfte. Dat blijkt uit het rapport over de jaren 2010-2012 van de Perinatale Audit Nederland. Meer informatie

18 juni 2014
Zorg rond zwangerschap en geboorte veiliger maar moet beter
De geboortezorg in Nederland is flink in beweging. De zorgverleners werken nauwer samen dan voorheen en de (acute) zorg bij bevallingen is de afgelopen drie jaar duidelijk verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar werkelijk geïntegreerde zorg, waarbij alle betrokkenen naadloos op elkaar aansluiten, is in grote delen van het land nog een stip op de horizon. Ook op het gebied van de preventie en maatzorg voor vrouwen in achterstandssituaties laten de zorgverleners nog kansen liggen. Juist hiermee is nog veel gezondheidswinst te behalen voor moeder en kind. Meer informatie

22 mei 2014
Afschaffen van de Tulip classificatie voor perinatale audit
De commissie doodsoorzakenclassificatie van de PAN, die alle zaken rondom de doodsoorzakenclassificatie behartigt, heeft na lang wikken en wegen het advies aan het bestuur uitgebracht om bij de doodsoorzakenclassificatie het onderdeel Tulipclassificatie te schrappen. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Meer informatie

1 mei 2014
Gegevens over de audit van casus uit 2013
Binnenkort zijn de laatste audits van perinatale sterfte/een slechte start van kinderen die in 2013 zijn geboren na 37 weken zwangerschapsduur. Alle casus uit 2013 en alle auditbijeenkomsten dienen vóór 1 juli 2014 te zijn geregistreerd in PRN-Audit en PARS. Zorg dat ook uw auditgroep op tijd haar gegevens heeft ingevoerd en help collega's die dit allemaal op zich nemen zoveel mogelijk. Meer informatie

25 maart 2014
PAN en PRN op fusiepad
Al jaren ondersteunen PAN en PRN gezamenlijk en ieder afzonderlijk het kwaliteitsbeleid van perinatale zorgverleners. Registratie en Audit zijn niet meer weg te denken instrumenten voor kwaliteitsverbetering van perinatale ketenzorg. Onlangs hebben de besturen van de stichtingen PAN en PRN besloten de bestaande samenwerking nog meer te intensiveren door een voorbereidingsgroep in te stellen om de mogelijkheden van fusie per 1 januari 2015 in kaart te brengen. Medio dit jaar komt de groep met een eerste voorstel dat bij intern akkoord aan de beroepsverenigingen zal worden voorgelegd. Meer informatie

4 februari 2014
Langverwachte richtlijn 'verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap' gepubliceerd
Afname van kindsbewegingen ('minder leven voelen') kan een signaal zijn dat de conditie van het kind minder goed wordt. Een duidelijke richtlijn en goede cliëntenvoorlichting kunnen bijdragen aan het eerder en beter herkennen van kinderen met een minder goede conditie. Deze richtlijn voldoet aan die behoefte. Meer informatie

14 januari 2014
International symposium over terugdringen van baby-en zuigelingensterfte, 18-21 september 2014
Nederland gastland voor befaamd internationaal congres rond preventie van babysterfte. De dood van een baby is een enorm ingrijpende ervaring voor ouders, naasten en zorgverleners. Twee internationale non-profit organisaties, ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) en ISA (International Stillbirth Alliance) organiseren het tweejaarlijkse internationale congres voor de preventie van doodgeboorte, babysterfte en wiegendood. Meer informatie

7 januari 2014
PRN-gegevens over 2011 en 2012 beschikbaar
In 2012 zijn 173.099 vrouwen bevallen en 176.155 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Bijna 90% van hen is geboren tussen 37 en 42 weken. Ongeveer driekwart van de kinderen is spontaan geboren, en 16% per keizersnee. 27.633 (16%) van de kinderen werd thuis geboren. De perinatale sterfte is zowel in 2011 als in 2012 weer gedaald. PRN heeft deze en vele andere gegevens op hun website gepubliceerd. Meer informatie

2 september 2013
Martine Eskes verlaat de PAN
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat Martine Eskes de PAN. Eind jaren '70 is haar interesse voor kwaliteit van zorg, registratie en audit ontstaan. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor allerlei projecten die hebben geleid tot de landelijke invoering van perinatale audit. Meer informatie

7 februari 2013
Welke kinderen vallen binnen het thema van de audit 2013-2015?
In 2013-2015 worden alle voldragen kinderen die op een NICU worden opgenomen vanwege asfyxie geaudit. De tweede groep bestaat uit die voldragen kinderen die tijdens de geboorte of in de eerste vier weken daarna overlijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Meer informatie


« vorige | 1 2 | volgende »

Bibliotheek