Spring naar content

Nieuws

25 november 2014
Netwerk Geboortezorg lanceert app met alle richtlijnen rond de geboortezorg
Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland toont mee te gaan met de tijd met de presentatie van een eigen app - voor zowel iOS als Android. De applicatie presenteert alle richtlijnen rond de geboortezorg voor verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg op een overzichtelijke manier. Meer informatie

18 november 2014
Artikel over audit gepubliceerd in BMJ Open
Een artikel over de audit van perinatale sterfte, zoals die in Nederland in 2010-2012 plaats vond, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open. Meer informatie

29 september 2014
Oud PAN-directeur en initiator audit aanvaardt hoogleraarschap
Op 23 september j.l., ten overstaan van een overvolle zaal, aanvaardde dr. Jan Jaap H.M. Erwich het hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie

19 juni 2014
Lagere babysterfte door gezamenlijke toetsing van verloskundige zorg
Intercollegiale toetsing van elk sterfgeval rond de geboorte, door de belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg, leidt tot een daling van de babysterfte. Dat blijkt uit het rapport over de jaren 2010-2012 van de Perinatale Audit Nederland. Meer informatie

18 juni 2014
Zorg rond zwangerschap en geboorte veiliger maar moet beter
De geboortezorg in Nederland is flink in beweging. De zorgverleners werken nauwer samen dan voorheen en de (acute) zorg bij bevallingen is de afgelopen drie jaar duidelijk verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar werkelijk geïntegreerde zorg, waarbij alle betrokkenen naadloos op elkaar aansluiten, is in grote delen van het land nog een stip op de horizon. Ook op het gebied van de preventie en maatzorg voor vrouwen in achterstandssituaties laten de zorgverleners nog kansen liggen. Juist hiermee is nog veel gezondheidswinst te behalen voor moeder en kind. Meer informatie

22 mei 2014
Afschaffen van de Tulip classificatie voor perinatale audit
De commissie doodsoorzakenclassificatie van de PAN, die alle zaken rondom de doodsoorzakenclassificatie behartigt, heeft na lang wikken en wegen het advies aan het bestuur uitgebracht om bij de doodsoorzakenclassificatie het onderdeel Tulipclassificatie te schrappen. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Meer informatie

25 maart 2014
PAN en PRN op fusiepad
Al jaren ondersteunen PAN en PRN gezamenlijk en ieder afzonderlijk het kwaliteitsbeleid van perinatale zorgverleners. Registratie en Audit zijn niet meer weg te denken instrumenten voor kwaliteitsverbetering van perinatale ketenzorg. Onlangs hebben de besturen van de stichtingen PAN en PRN besloten de bestaande samenwerking nog meer te intensiveren door een voorbereidingsgroep in te stellen om de mogelijkheden van fusie per 1 januari 2015 in kaart te brengen. Medio dit jaar komt de groep met een eerste voorstel dat bij intern akkoord aan de beroepsverenigingen zal worden voorgelegd. Meer informatie

4 februari 2014
Langverwachte richtlijn 'verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap' gepubliceerd
Afname van kindsbewegingen ('minder leven voelen') kan een signaal zijn dat de conditie van het kind minder goed wordt. Een duidelijke richtlijn en goede cliëntenvoorlichting kunnen bijdragen aan het eerder en beter herkennen van kinderen met een minder goede conditie. Deze richtlijn voldoet aan die behoefte. Meer informatie

7 januari 2014
PRN-gegevens over 2011 en 2012 beschikbaar
In 2012 zijn 173.099 vrouwen bevallen en 176.155 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Bijna 90% van hen is geboren tussen 37 en 42 weken. Ongeveer driekwart van de kinderen is spontaan geboren, en 16% per keizersnee. 27.633 (16%) van de kinderen werd thuis geboren. De perinatale sterfte is zowel in 2011 als in 2012 weer gedaald. PRN heeft deze en vele andere gegevens op hun website gepubliceerd. Meer informatie

7 februari 2013
Welke kinderen vallen binnen het thema van de audit 2013-2015?
In 2013-2015 worden alle voldragen kinderen die op een NICU worden opgenomen vanwege asfyxie geaudit. De tweede groep bestaat uit die voldragen kinderen die tijdens de geboorte of in de eerste vier weken daarna overlijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Meer informatie


« vorige | 1 2 | volgende »

Bibliotheek