Spring naar content

Nieuws

14 april 2014
13 mei: Thema-avond over impact van medische incidenten op de zorgprofessional
Veel zorgprofessionals maken tijdens hun werk een medisch incident mee. De impact daarvan kan groot zijn. Toch wordt hier nog maar weinig met elkaar over gesproken. Daarom organiseren de Compassion for Care en de VVAA op 13 mei een thema-avond. Meer informatie

31 maart 2014
Symposium 'Perinatale audit: op koers' - 19 juni 2014
De perinatale audit is alweer drie jaar oud en groeit nog steeds: meer zorgverleners doen mee en zij bespreken meer casus. Kortom de audit stoomt door en ligt op koers. Tijdens ons tweede symposium bieden wij u een afwisselend en boeiend programma over de resultaten uit de audit van à terme sterfte uit 2010-2012. Meer informatie

25 maart 2014
PAN en PRN op fusiepad
Al jaren ondersteunen PAN en PRN gezamenlijk en ieder afzonderlijk het kwaliteitsbeleid van perinatale zorgverleners. Registratie en Audit zijn niet meer weg te denken instrumenten voor kwaliteitsverbetering van perinatale ketenzorg. Onlangs hebben de besturen van de stichtingen PAN en PRN besloten de bestaande samenwerking nog meer te intensiveren door een voorbereidingsgroep in te stellen om de mogelijkheden van fusie per 1 januari 2015 in kaart te brengen. Medio dit jaar komt de groep met een eerste voorstel dat bij intern akkoord aan de beroepsverenigingen zal worden voorgelegd. Meer informatie

4 februari 2014
Langverwachte richtlijn 'verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap' gepubliceerd
Afname van kindsbewegingen ('minder leven voelen') kan een signaal zijn dat de conditie van het kind minder goed wordt. Een duidelijke richtlijn en goede cliëntenvoorlichting kunnen bijdragen aan het eerder en beter herkennen van kinderen met een minder goede conditie. Deze richtlijn voldoet aan die behoefte. Meer informatie

23 januari 2014
Vooraankondiging van het tweede landelijk symposium over perinatale audit op 19 juni 2014
Hoe vaak kwam a terme perinatale sterfte voor in 2012? Welk deel van deze sterfte is besproken tijdens een perinatale audit? Tot welke conclusies heeft de perinatale audit geleid? Welke aanbevelingen hebben de samenwerkingsverbanden geformuleerd? Wat is er gedaan met de eerdere aanbevelingen uit de audit? Daarover organiseert de stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) op donderdag 19 juni 2014 een landelijk symposium in Stadstheater en Kunstencentrum De Kom in Nieuwegein. Meer informatie

21 januari 2014
E-learning en trainingen
Op 11 april en 16 mei 2014 kunt weer deelnemen aan een training en binnenkort kunt u, op het moment dat het u uitkomt, een e-learning volgen. Meer informatie

14 januari 2014
International symposium over terugdringen van baby-en zuigelingensterfte, 18-21 september 2014
Nederland gastland voor befaamd internationaal congres rond preventie van babysterfte. De dood van een baby is een enorm ingrijpende ervaring voor ouders, naasten en zorgverleners. Twee internationale non-profit organisaties, ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) en ISA (International Stillbirth Alliance) organiseren het tweejaarlijkse internationale congres voor de preventie van doodgeboorte, babysterfte en wiegendood. Meer informatie

7 januari 2014
PRN-gegevens over 2011 en 2012 beschikbaar
In 2012 zijn 173.099 vrouwen bevallen en 176.155 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Bijna 90% van hen is geboren tussen 37 en 42 weken. Ongeveer driekwart van de kinderen is spontaan geboren, en 16% per keizersnee. 27.633 (16%) van de kinderen werd thuis geboren. De perinatale sterfte is zowel in 2011 als in 2012 weer gedaald. PRN heeft deze en vele andere gegevens op hun website gepubliceerd. Meer informatie

28 november 2013
Auditresultaten nog beter beschikbaar
Regioteams ondersteunen de lokale audits, tot nu toe zonder inzicht in de auditresultaten van de eigen regio. Vanaf nu biedt de PAN een nieuw handvat: In het Perinatale Audit Registratie Systeem (PARS) hebben de (vice)voorzitter/implementatiemedewerker voortaan de mogelijkheid om -op regioniveau- bepaalde zaken in te kijken. Het regioteam kan dan samen met de VSV's knelpunten signaleren en oplossen. Meer informatie

19 november 2013
Directeur PAN vertrekt
Per 31 december 2013 stopt Fenneke van Swigchum met haar werk als directeur van de PAN. Een beslissing die in goed overleg met het bestuur van de PAN is genomen. Meer informatie


« vorige | 1 2 | volgende »

Bibliotheek