Spring naar content

Toegang tot de module voor het opstellen van het chronologisch verslag

Opstellers van het chronologisch verslag krijgen toegang tot de invoermodulevoor het chronologisch verslag door een e-mail te sturen naar info@perinataleaudit.nl. Vermeld hierin de volgende gegevens:
  • naam opsteller chronologisch verslag (voorletters - tussenvoegsel - achternaam)
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • BIG-nummer
  • beroepsgroep
  • naam praktijk
  • praktijknummer LVR-1, LVR-2, LNR of LVR-h
  • naam ziekenhuis samenwerkingsverband
Per samenwerkingsverband krijgen maximaal twee tot drie mensen toegang. Voor de voorbereiding van regionale audits door een perinatologisch centrum wordt de toegang beperkt tot de opsteller en diens plaatsvervanger.
Het is mogelijk om inzage te krijgen in PRN-Audit van de basiszorggegevens, ingevoerd door zorgverleners van uw VSV. Hiervoor dient u geautoriseerd te worden foor de betreffende praktijken.
Op het besloten deel van de website kunt u een voorbeeldbrief met formulier downloaden voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van zorggevens voor perinatale audit. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u digitaal verwerken, scannen of per post opsturen. 
Wilt u meer weten over deze registratie - klik hier.
De handleiding voor het gebruik van de module vindt u op het besloten deel van deze website.

Bibliotheek